Wprowadzanie maszyn przez okno - kiedy okazuje się konieczne i jak przebiega?

Wprowadzenie maszyn do zakładów produkcyjnych lub magazynów bywa prawdziwym wyzwaniem. Ze względu na duże rozmiary wstawianych urządzeń tradycyjne sposoby mogą zawodzić. Z tego powodu stosuje się rozwiązania niestandardowe takie jak wprowadzanie maszyn przez okna. Choć może się to wydawać trudnym przedsięwzięciem, to jednak w wielu przypadkach jest to jedyna możliwość, aby dany sprzęt znalazł się w budynku. Jak wygląda realizacja takiego zadania? W dzisiejszym wpisie opisujemy jego przebieg.

Kiedy wprowadzenie maszyn przez okna bywa jedynym rozwiązaniem?

Wprowadzenie maszyn przez okno może być konieczne ze względu na ograniczenia architektoniczne budynku, które uniemożliwiają wstawienie dużych i ciężkich urządzeń tradycyjną drogą. Najczęściej problemem jest niewystarczająca szerokość drzwi czy korytarzy. Czasami również istnieje ryzyko uszkodzenia podłogi czy innych elementów konstrukcyjnych podczas transportu ciężkiego sprzętu. W związku z tym wielu przedsiębiorców, chcąc uniknąć dodatkowych kosztów, wybiera możliwość wstawienia sprzętów przez okna.

Wstawianie maszyn przez okno – jak wygląda w praktyce?

Proces wprowadzania maszyn przez okna jest skomplikowany i wymaga odpowiedniego przygotowania. Rozpoczyna się od oceny warunków, w jakich będzie przeprowadzany transport pionowy, a także sprawdzenia, czy istnieje możliwość demontażu maszyny na mniejsze części, co ułatwiłoby jej wprowadzenie do budynku. Następnie wymaga przygotowania odpowiedniej infrastruktury, która umożliwi bezpieczny i efektywny transport sprzętu. Najczęściej w tym celu.

wykorzystuje się podesty ruchome lub stacjonarne rampy transportowe.

Podesty ruchome zwykle znajdują zastosowanie przy wprowadzaniu delikatnych ładunków, które łatwo mogą ulegać uszkodzeniom. Wszystko za sprawą ich konstrukcji, która jest unoszona razem ze sprzętem, dzięki czemu ryzyko zniszczenia jest całkowicie wyeliminowane. Stacjonarne ramy transportowe z kolei stosuje się w przypadku wyjątkowo ciężkich ładunków o wadze przekraczającej 8 ton. Bez względu jednak na rodzaj zastosowanego sprzętu podczas przemieszczania maszyn kluczowe jest zachowanie środków bezpieczeństwa. Przede wszystkim ważne jest odpowiednie zabezpieczenie unoszonych ładunków, oznaczenie miejsca pracy oraz przygotowanie operatorów i wyposażone ich w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

TRANSMID Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 1
02-699 Warszawa