PAKOWANIE EKSPORTOWE MASZYN

paczkiGłówny sektor działalności firmy Transmid®, jakim jest przenoszenie maszyn pomiędzy zakładami produkcyjnymi został poszerzony o usługę pakowania eksportowego. Wykonujemy palety oraz skrzynie z pełnego drewna, sklejki lub płyty OSB umożliwiające przetransportowanie maszyn, urządzeń oraz innego powierzonego mienia na każdy kontynent drogą morską, lądową i lotniczą. Wybór rodzaju opakowania jest podyktowany rodzajem transportu oraz oczekiwaniami i wymogami klienta. Wykonujemy, skrzynie pełne i ażurowe do transportu samochodowego pojazdami odkrytymi, skrzynie do transportu lotniczego, skrzynie i palety do transportu morskiego oraz konstrukcje drewniane i stalowe do transportu nietypowych kształtów, itp.

SOLIDNY I BEZPIECZNY TRANSPORT

Drewniane elementy, z których wykonywane są nasze opakowania poddawane są procesowi fumigacji mającej na celu pozbycie się ewentualnych szkodników, stosownie do międzynarodowych standardów fitosanitarnych dla drewnianych opakowań eksportowych opisanych normą ISPM 15 Jakość drewna wykorzystywanego do pakowania potwierdzamy certyfikatem obróbki termicznej oraz specjalnym znakiem umieszczanym na poszczególnych elementach drewnianych, zawierającym indywidualny numer w krajowym rejestrze firm spełniających wymogi fitosanitarne zgodnie z międzynarodową konwencją IPPC (International Plant Protection Convention).

Dla każdego pakowanego towaru opracowywany jest indywidualny sposób opakowania dostosowany do specyficznych wymogów danego ładunku oraz uwzględniający warunki zewnętrzne w czasie trwania transportu. Szczególnie ważny jest prawidłowy dobór opakowania dla towaru transportowanego drogą morską. Musi ono chronić towar zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i wpływem warunków atmosferycznych panujących podczas transportu, tj. dużej wilgotności w połączeniu ze znacznym zasoleniem, zmianą stref klimatycznych, wahaniami temperatur. Aby zapewnić optymalną ochronę podczas transportu stosujemy następujące rodzaje zabezpieczeń:

  • pakowanie próżniowe w folię aluminiową
  • pakowanie antykorozyjne w folię VCI
  • zabezpieczanie antykorozyjne VCI metodą natryskową
  • zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą różnego rodzaju folii, w tym bąbelkowych, gąbek, styropianów, pianek, pochłaniaczy wilgoci oraz pasów zabezpieczających. 

Do zabezpieczania towaru wewnątrz kontenera używamy specjalnie wykonanych w tym celu konstrukcji drewnianych, poduszek powietrznych, taśm i pasów zabezpieczających, mat antypoślizgowych oraz innych materiałów sztauerskich, dzięki którym możemy zapewnić bezpieczeństwo transportowanego ładunku.

W celach kontrolnych na życzenie klienta umieszczamy na opakowaniach wskaźniki monitorujące przechył lub wstrząs ładunku podczas transportu, informujące o ewentualnym zbyt dużym wstrząsie, przewróceniu lub niebezpiecznym przechyleniu towaru podczas transportu czy przeładunku.

Zgodnie w wymaganiami transportowymi oraz szczególnymi zaleceniami klienta na każdym opakowaniu umieszczamy również stosowne oznaczenia w postaci piktogramów dotyczące sposobu traktowania, składowania i transportowania towaru umieszczonego wewnątrz opakowania jak również stosowne oznaczenia wymiarowe i wagowe, oraz opisy adresowe.